Wist je dat ‘executive coaching’ aan de basis lag van wat nu de wereld van coaching is.

Iedereen spreekt erover, coaching is niet meer weg te denken in onze maatschappij.

Er zijn nu dan wel veel soorten en gewichten van coaches, soms lijkt het wel een wildgroei maar de geschiedenis verteld ons dat coaching gestart is in de jaren ‘30, en dan vooral achter gesloten deuren en enkel bij mannen; executive coaching dus.

De zogenaamde elite mannenclubs van de industriëlen toen lieten zich in het geheim coachen. Dit zowel op geestelijk vlak als op strategisch vlak.
Niemand wist in die tijd wat er feitelijk gebeurde in de stijlvolle gebouwen achter de dikke stenen muren. Het waren vooral psychologen en deskundigen uit de menswetenschappen die gedachtengoed over het menselijk functioneren introduceerden in het topmanagement van de grote bedrijven.

Het boek van Napoleon Hill (Denk groot en word rijk) getuigt hiervan, dit boek is tot nu toe nog steeds een BEST SELLER. Deze ideeën die veel bewijskracht hadden bij heel erg succesvolle en rijke mensen werden opgepikt door andere personen uit verschillende disciplines .

Zij maakten op hun beurt met de opgedane inzichten hun eigen vertaalslag en zo ontstaan er talrijke kruisbestuivingen en ontstond een nieuwe generatie van COACHING.

Als je kijkt in deze afbeelding welke studies er algemeen rond coaching al bestaan, kan je merken dat elke vorm van coachopleiding een eigen invalshoek heeft.

Als we eens terugkijken zien we dat veel bekende personen en dan vooral vele namen uit de psychologie en uit diverse disciplines aan de basis van het prachtige coachvak gestaan hebben.
Het is dankzij de Amerikaanse Vikki Brock die een proefschrift heeft geschreven over coaching in Amerika en Europa dat we de ontwikkeling van het coachingvak kunnen achterhalen. Dit proefschrift is dan ook de bron van deze tijdslijn.

Jaren 30 tot 50

Counselors en organisatiepsychologen gaven begeleiding aan industriëlen en topmanagers. Deze specialisten gaven zich uit voor organisatieadviseurs en gaven o.a. adviezen en tips over motiveren en ontwikkelen van medewerkers alsook salesvaardigheden, executive coaching (betere performance en management development) waren telkens de focus.

De eerste artikelen over ‘coaching’ kwamen enkel in het netwerk van de executives.

Belangrijke namen uit het Sociale Netwerk in deze periode zijn: Adler, Hill, Heidegger, Erickson, Jung, Maslow, Rogers, Nightingale, Drucker en Ausenbrach. De theorieën van deze personen domineren in deze periode en zijn vandaag nog steeds levend, zoals het boek “Denk groot, word rijk”.

Jaren 60 tot 70

De kijk op leiderschap en groei van grote bedrijven werden verder ontwikkeld en onderzocht. Executive en business coaching komen steeds vaker voor en wordt ook gegeven door managers en vak experts al noemen zij zichzelf nog geen coach.

Begeleiders en (organisatie-) psychologen blijven coaching aanbieden aan het topmanagement, hoewel zij nog vaak onder de noemer ‘counselors’ werken.
Belangrijke namen uit het sociale Netwerk in deze periode zijn: Schein, Argyris, Blanchard Peris, Zigler, Erhard en Flores. De theorieën van deze personen bouwen voort op de theorieën uit voorgaande perioden.

Jaren 80

Effectieve technieken uit de sport werden gekopieerd naar het bedrijfsleven en zo werd de naam COACHING geboren. Zelfs begeleiders en psychologen gaan hun diensten nu ook coaching noemen. De eerste coachopleidingen worden opgericht.

Er verschijnen steeds meer artikelen en boeken over coaching. Belangrijke namen uit het Sociale Netwerk in deze periode zijn: Covey, Whitmore, Alexander, Gallwey, Magginson, Tracy en Peters. De theorieën van deze personen bouwen ook voort op de theorieën uit voorgaande perioden.

Jaren 90

Het aantal coachopleidingen neemt explosief toe net als het aantal personen dat zich uitgeeft voor coach. In deze jaren ontstaan organisaties die coaches certificeren, coachcongressen en beroepsverenigingen. Onderzoek naar coaching komt ook op gang.

Belangrijke namen uit het Sociale Netwerk in deze periode zijn: Seligman, Csikszentmihalyi, Goleman, Peterson, Cooperrider, Senge, Lenhardt, Whitworth, Jay, Wong, Hudson, Killburg, Downey, Auerbach, Richardson, Goldsmith en Williams. De theorieën van deze personen bouwen ook weer verder op de theorieën uit voorgaande perioden.

Jaren 2000

Aantal coaches blijft sterk groeien en de ‘Coach cultuur’ begint een bekende term te worden binnen het bedrijfsleven, hoewel toch niet alle bedrijven hier al vertrouwd met zijn. Amerika is ons terug voor. België zit nu pas in deze groei.
Vanuit de verschillende invalshoeken die coaching kent schieten opleidingen en coaches uit de grond m.b.t. Life coaching. De maatschappij heeft hier blijkbaar nood aan.

De eerste wetenschappelijke artikelen verschijnen in peer-reviewed tijdschriften. Opkomst van Evidence-Based Coaching, wat wil zeggen dat de effectiviteit kan aangetoond worden, bepaalde methodes en interventietechnieken zijn wetenschappelijk onderbouwd.

Belangrijke namen uit het Sociale Netwerk in deze periode zijn: Bergquist, Stober, Collins, Lane, Laske, Buck, Sieler, Robbins, Clutterbuck, Grant, Sandahl en Miller. De theorieën van deze personen bouwen voort op de theorieën uit voorgaande perioden.

De trends wijzen uit dat de coachcultuur nog zal toenemen, zeker ook nu met de snelle technologische vooruitgang is de vraag en nood heel hoog om als mens mee te kunnen evolueren, op organisatieniveau maar zeer zeker ook op persoonlijk vlak.

Mood.Coach richt zich dan ook sinds 2015 en na meer dan 10 jaren studie in diverse coachopleidingen (ook via geaccrediteerde instituten) op KMO-leiders zowel op persoonlijk als businessvlak.

Want deze 2 gaan echt hand in hand om tot een gezonde organisatie en ondernemer te komen.

Tot zover een stukje geschiedenis van het boeiende coachvak waarin ik je graag meenam als executive, business-en ondernemerscoach.

Laat een reactie achter

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!