logo-e-course-platform-100.jpg

Hierbij schrijf ik me in en ga ik “akkoord” met het programma van Mood.maps for leaders.

Heel fijn dat je deelneemt aan dit unieke traject.

Om het administratieve deel in orde te maken, vragen wij jou om elk veld correct in te vullen in dit inschrijvingsformulier.

Het invullen van dit formulier geldt tevens als akkoord.

Welk Mood.maps for leaders programma (zie website met alle info & investering)
Factuurgegevens
Factuurgegevens
Factuurgegevens
Factuurgegevens

Bij ontvangst van deze gegevens ontvang je de nodige informatie om dit administratieve luik te vervolledigen. (Zoals KMOP-handleiding en factuur)

Na betaling rechtsreeks of via KMOP ontvangen de deelnemer(s) een persoonlijke LOG IN om het unieke traject meteen te starten. Alles wordt dan uitgebreid en eenvoudig uitgelegd zodat de positieve verandering vorm kan krijgen om een happy Moodleader te zijn en te blijven.

Heel graag tot binnenkort!

Jouw Mood.Coach Fabienne

Algemene voorwaarden

Annuleringen

1 Bij annulering van de deelname aan een coaching- of trainingsprogramma met een looptijd van 1 tot 12 maanden is de klant gerechtigd uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ondertekening van deze overeenkomst, deze te annuleren.  De klant is in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 350 EUR (excl. BTW).

2 De deelname aan een live Moodsessie, online programma, training of coaching met een looptijd van minder dan 3 maanden kan worden geannuleerd tot uiterlijk 14 kalenderdagen voor de start van de workshop, het programma, de training of de coaching.  De klant is in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 350 EUR (excl. BTW).  Het saldo van het reeds betaalde inschrijvingsgeld onder aftrek van de voormelde schadevergoeding wordt aan de klant teruggestort.

3 Bij annulering van de deelname aan een workshop, online programma, training of coaching met een looptijd van minder dan 3 maanden op minder dan 14 kalenderdagen voor de start van de workshop, het programma, de training of de coaching, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd en is geen terugbetaling meer mogelijk.  De klant kan zich evenwel steeds laten vervangen door een andere deelnemer.

4 Een online-leertraject kan nooit worden geannuleerd.

5 Alle annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren of via e-mail.

6 Verplaatsing of annulering van een gepland 1-op-1-coachinggesprek in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties. Gemiste gesprekken zonder annulering of verplaatsing kunnen niet worden ingehaald en geven geen aanleiding tot een vermindering van de betalingsverplichtingen van klant.