Over Fabienne Van den Haute

Ik wil zoveel mogelijk ondernemers en leidinggevenden helpen om met (veel) plezier leiding te geven, slim te werken en het volledige potentieel van een team te benutten. Met als bottom line resultaat: gelukkige mensen en bedrijfsresultaten.

Ik ontwikkelde de Mood.Methode voor leidinggevenden, die steunt op vijf pijlers.

De Mood.Methode is meteen toepasbaar voor jou, als leidinggevende, en voor jouw medewerkers.  De combinatie van deze pijlers zorgt voor een grotere betrokkenheid binnen de organisatie, meer plezier op de werkvloer, en gelukkige teams die hun eigen prestaties en die van de organisatie naar een hoger niveau tillen, met een positief en voelbaar effect voor klanten.

Mijn dieperliggende waarden, die in alles wat ik doe het

fundament vormen.

 

Eenvoudig

Verbindend

Open

Praktisch

Onderbouwd via natuurprincipes